Ajankohtaista

Biokaasuhanke

Hox!! ruuantuottaja, elintarvikkeiden jalostaja tai muu toimija, jolla syntyy orgaanista kaasutettavaa materiaalia!

Koitamme tavoitella henkilöä, joka vastaa yrityksessänne jätteiden käsittelystä.

Humuspehtoori Oy selvittää uuden biokaasulaitoksen rakentamista Pälkäneelle. Tarkoitus on tuottaa biokaasua ja selvitämme mahdollisia raaka-ainelähteitä sekä esimerkiksi tarvetta maakaasua korvaaville ratkaisuille.

Mikäli yrityksessänne syntyy orgaanisia jätemateriaaleja, tai käytätte maakaasua tuotannossanne. Olisimme iloisia, jos voisitte vastata alla olevaan kyselyyn.

Joulutauko

Joulutauko 21.12.2023 – 1.1.2024.Tänä aikana emme ota vastaan hevosenlantaa, koska paikalla ei ole tuolloin henkilökuntaa neuvomassa ja opastamassa. (pois lukien Juho Heinäjoen hoitamat kuljetukset).

Marraskuun loppuun mennessä otamme käyttöön sähköisen jätteensiirtoasiakirjan, jonka jälkeen emme ota vastaan paperisia jätteensiirtoasiakirjoja. Kuljettajille ohjeistamme lantaa toimitettaessa HumusKuorman käyttö. Ilmoitamme tästä vielä tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

 

Humuspehtoori Oy on saanut Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen ohjelmasta avustuksen Weeefinerin kanssa

Humuspehtoori Oy on saanut Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen ohjelmasta avustuksen Weeefinerin kanssa yhteistyössä toteutettavalle Typpi Talteen -hankkeelle. Hankkeen tarkoituksena on ottaa Aukeasuon kierrätyslaitoksen jätevesistä typpeä talteen entistä tehokkaammin ja selvittää jakeen jalostus- ja myyntipotentiaali.

Hankkeen aikana tullaan selvittämään mahdolliset yhteistyö- ja myyntiverkostot. Avustus auttaa toteuttamaan hankkeen laajassa mittakaavassa ja hanke tulee tukemaan Suomen omavaraisuutta lannoitetuotteiden osalta. Hanke päättyy marraskuussa 2025.