Palvelut

Humuspehtoori tarjoaa paperi- ja metsäteollisuuden sivuvirroille kiertotalouden ja kestävän kehityksen mukaisen hyötykäytön kierrätyslannoitteina ja maanparannusaineina takaisin kasvien käyttöön.
Viljelijöille Humuspehtoori tarjoaa kustannustehokkaita lannoitteita ja maanparannusaineita, asiantuntevaa lannoitesuunnittelua, tuotteiden toimitusta ja niiden levitystä pelloille.
Otamme vastaan maa- ja metsätalouden sivutuotteita, kuten hevosenlantaa, broilerinlantaa, puhtaita ylijäämämaita ja kantoja. Valmistamme niistä mm. maanparannusaineita ja kierrätyslannoitteita.