Humuspehtoori – biotalouden edelläkävijä

Suvi Mantsisesta piti tulla jotain ihan muuta, kuin keskimääräistä nuorempi naistoimitusjohtaja miehisenä tunnetulle biotalousalalle. Suvin nuoruuden visio oli ratsastaa Euroopan kilpamaneeseilla frakin helmat hulmuten voitosta voittoon. Tie ehti viedä alan koulutukseen ja Saksan isoille talleille, kunnes yksi lause muutti kaiken.

Suvi oli lapsuudesta saakka nähnyt ja kuullut isänsä Reino Mantsisen uran käänteet. Tutuksi oli tullut tarina siitä, kuinka puutarhuritaustan omaavasta mansikanviljelijästä kehittyi oman viljelysmaan tarpeiden myötävaikutuksella maanparannuksen edelläkävijä ja maan kunnon asiantuntija.
  
Kompostien hoitoon liittyvästä urakoinnista Humuspehtoorin kehityskaari on kulkenut siihen, että yritys palvelee nyt sekä maataloutta että paperi- ja metsäteollisuutta vastaanottamalla niiden sivuvirtoina syntyviä tuotteita. Niistä Humuspehtoori jalostaa laajaa valikoimaa maanparannustuotteita eri viljelykasvien tarpeita ajatellen ja tarjoaa viljelytiloille palvelua maanparannuksen suunnittelusta toteutukseen saakka. Rakennusteollisuuden sivutuotteista yritys jalostaa neitseellisen maa-aineksen korvaavia rakennusmateriaaleja.

Maanparannuksen ohella Suvin ja yrityksen intohimona on keksiä ratkaisuja ilmastonmuutoksen jarruttamiseksi ja aineiden kierrätyksen parantamiseksi. Suunnitelmissa on kiertotalouspuisto sekä bioenergiaviljely, joka ratkaisee suuria haasteita yhdyskuntalietteen käsittelyssä. Bioenergiaviljely mahdollistaa entisten turvesuoalueiden muuttamisen tehokkaiksi hiilinieluiksi. Ensimmäinen tällainen alue on tulossa Piilonsuon alueelle.

Humuspehtoori on yli 35 toimintavuotensa aikana kulkenut aina alansa edelläkävijänä ja ollut monta kertaa ratkaisuissaan aikaansa edellä. Jatkuva kehitystyö on tuottanut tulosta, josta muut toimijat ovat ottaneet oppia ja mallia. Biotalouden osaamista ollaan nyt hyödyntämässä ja laajentamassa kohti laajamittaista kiertotaloustoimintaa.

Vuosien 2012-13 kasvuohjelman konsultin sanat “Biotalous on Suomen seuraava Nokia” oli se kaiken muuttanut lause, joka herätti Suvin näkemään kuinka suurista ja tärkeistä asioista Humuspehtoorin toiminnassa on kyse. Vuonna 2014 Suvi astui toimitusjohtajan suuriin saappaisiin yrityksen 30-vuotisjuhlassa. Nuorena ja naisena hänelle on tärkeää kehittää  menetelmiä maan ja ilman parantamiseksi niin, että ne ovat siirrettävissä ja monistettavissa maailmanlaajuisiksi ratkaisuiksi. Koko maailman parhaaksi, jotta seuraava sukupolvi planeetallamme saisi valoisamman tulevaisuuden.