Typpi kiertoon kompostointikentän valumavesistä - HumuspehtooriHackathon avattu!

Biotalouden yrityskiihdyttämö BioPaavon järjestää yhdessä Maaseutuverkoston, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n sekä Kasvu Openin kanssa innovaatiokilpailun eli hackathonin, jossa haetaan ratkaisuja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen esimerkiksi kierrätyslannoitteiden valmistamisessa.

Humuspehtoori Oy:n toimeksiannosta järjestettävä HumuspehtooriHackathon etsii uutta teknologiaa kompostointikentän  valumavesien sisältämän typen talteenottoon ja hyödyntämiseen.

”Haluamme ravinteet, erityisesti typen paremmin talteen vesistä”, sanoo Humuspehtoori Oy:n toimitusjohtaja Suvi Mantsinen.  ”Hackathonin avulla voisimme löytää uuden lannoitteen markkinoille, ja myös liete voisi olla osa kokonaisuutta. Odotankin  innovatiivisia ajatuksia yhdistettynä realistiseen toteutusehdotukseen. Voimme tarjota yhteistyömahdollisuuksia – jopa tilaa  jatkojalostuslaitokselle!”

Jamk Biotalousinstituutin johtava asiantuntija Annimari Lehtomäki kertoo, miksi hackathoniin kannattaa osallistua: ”Hackathonin osallistujat pääsevät happotestaamaan ideansa ja saavat välittömän palautteen potentiaaliselta asiakkaalta. Hackathon on mahdollisuus uudelle liiketoiminnalle ja pitkäkestoiseen yhteistyöhön toimeksiantajayrityksen kanssa. Finalistit saavat monialaisen asiantuntijatiimin sparraajiksi ratkaisujen hiomisessa, eikä pidä unohtaa verkostoja, jotka hackathonissa rakentuvat!”

Hackathonin kumppanina ja mahdollistajana toimii Maaseutuverkosto, jonka yhtenä tehtävänä on nostaa esiin uusia näkökulmia maaseudun kestävän kilpailukyvyn parantamiseksi sekä edistää uusien innovaatioiden käyttöönottoa.

Biotalouden yrityskiihdyttämö BioPaavon järjestämät innovaatiokilpailut kokoavat monialaisesti ratkaisijoita saman pöydän ääreen. Ratkaisuja voi löytyä tutkimuskentältä, startup-yrityksistä, korkeakouluopiskelijoilta tai vaikka yksittäisiltä innovaattoreilta. Palkintona on uusien liiketoimintamahdollisuuksien avautuminen Humuspehtoori Oy:n kanssa. Aiemmat innovaatiokilpailut (hackathonit) ovat synnyttäneet huipputeknologisia ratkaisuja mm. Kemiralle ja Valtralle. Myös ratkaisijatiimit ovat kiitelleet hackathoneja, sillä ne tarjoavat suoran väylän kovan luokan bisnekseen ja idean kehittämiseen yhdessä potentiaalisen asiakkaan kanssa.

HumuspehtooriHackathoniin on aikaa ilmoittautua 30.10.2022 saakka, jonka jälkeen valitaan tiimit, jotka pääsevät varsinaiseen hackathoniin. Hackathon-haaste huipentuu 1.12.2022, jolloin valitaan voittaja tai useampi voittajaehdotus.

Lisätietoja: BioPaavo sekä
Annimari Lehtomäki, Johtava asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
annimari.lehtomaki@jamk.fi, 0504642563 tai
Suvi Mantsinen, toimitusjohtaja, Humuspehtoori Oy,
suvi.mantsinen@humuspehtoori.fi, 050465119