Piilon Kiertotalouspuisto

Piilon kiertotalouspuisto muodostuu yhteensä 120 hehtaarista ja se on kaikkinensa toista kilometriä pitkä. Sijainti on optimaalinen: kasvuväylien tien 54 ja kolmostien varrella. Alue on merkitty maakuntakaavaan Eko-merkillä, joka mahdollistaa jätteiden kierrätyksen, käsittelyn ja loppusijoituksen.

Uusi tielinja on myönnetty ja sen rakentaminen voidaan aloittaa. Laitosalueella voimme ympäristöluvan puitteissa käsitellä 50.000 tn purkubetonia vuodessa. Lisäksi voimme vastaanottaa 10.000 tn asfalttijätettä. Pulveroitu betoni käytetään ympäristöluvalla kenttäalueiden rakennuskerroksissa. Yhteensä kenttiin käytetään lähes 400.000 tn betonimursketta.

Rajalle on mahdollista rakentaa meluvallia yhteensä 1,5 kilometriä. Alueella on myös mahdollisia kohteita maan vastaanotolle. Kenttäalueita on yhteensä 10 hehtaaria, jotka tulevat palvelemaan kiertotalouden eri toimijoita. Muita alueita on yhteensä 50 hehtaaria, jotka soveltuvat vaikka aurinkovoimatuotantoon. Laitosalueen ympäriltä löytyy noin miljoona kiintokuutiota kiviainesta.

Nyt haemme sijoittajia ja yhteistyökumppaneita Piilon kiertotalouspuiston kehittämiseen. Kunta on näyttänyt hankkeelle vihreää valoa ja edesauttaa omalla toiminnallaan sen valmistumista. Tule kanssamme rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta!

Ylijäämämaiden ja betonimurskeen vastaanotto

Humuspehtoori Oy vastaanottaa puhtaita ylijäämämaita sekä MARA-kelpoista betonimursketta Janakkalassa Piilonsuolla, Piilonsuontie 160

Ylijäämämaat käytetään alueen rakentamisessa toimenpidelupien mukaisissa kohteissa. Alueelle vastaanotetaan kaikkia maalajeja kivistä saveen. Piilonsuolle voi tuoda ainoastaan puhtaita ja roskattomia maita. Kuormat tarkistetaan ja mikäli on syytä epäillä maan puhtautta, kuorma toimitetaan muualle jatkokäsiteltäväksi toimittajan piikkiin.

Vastaanottolipukkeita voi ostaa Maapörssin kautta. Yksi lipuke oikeuttaa yhteen kuormaan. Toimituksista on hyvä sopia etukäteen, sillä alueelle on puomi ja paikalla ei ole jatkuvasti henkilöstöä.