BioPaavo

Jätevesien typpi talteen ja hyötykäyttöön 4d-siepparilla

Typen talteenotto kompostointikentän valumavesistä on ollut kasvun pullonkaulana Humuspehtoori Oy:n liiketoiminnassa. Haasteen ratkaisemiseksi toteutettiin innovaatiokilpailu hackathon, jonka voiton vei 4D-siepparillaan jyväskyläläinen kasvuyritys Weeefiner Oy. Käsittelyssä typpi jää 4D-sieppariin, minkä jälkeen se voidaan pestä sopivalla liuoksella. Lopputuloksena saadaan lannoitekäytössä hyödynnettävä väkevä typpiliuos.