Jyty

Maanparannusaine ja ravinnelisä kaikille kasveille.

Pehtoorin Jyty koostuu kompostoidusta hevosenlannasta ja paperiteollisuuden sivuvirtoina syntyvästä ravinnekuidusta. Jytyä käytetään lisäämään maan orgaanisen aineksen määrää ja tuomaan monipuolisesti ravinteita. Sen hidasliukoiset ravinteet säilyvät maassa pitkään ja se parantaa maan muokkautuvuutta, vesitaloutta ja biologista aktiivisuutta. Tuotteen sisältämän kaliumin ansiosta tuote soveltuu hyvin esim. perunanviljelyyn.

Luomukelpoinen maanparannusaine; soveltuu luomutuotantoon sekä tavanomaiseen viljelyyn.

Tuotetta toistaiseksi saatavilla hyvin rajoitetusti.

Käyttö

Voidaan levittää kuivitetun karjanlannan levitykseen soveltuvalla kalustolla.