Piilonsuon kuulumisia 04/2019

Humuspehtoori Oy:n suunnitellun kiertotalouspuiston, Janakkalan Piilonsuon ympäristölupapäätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen.

Valitus käsitellään hallinto-oikeuden aikataulujen mukaan, eli päätös saattaa valitettavasti kestää pitkäänkin. Alueelle johtavan uuden tien rakentaminen pysäytetään, kunnes ympäristölupa on käsitelty ja betonin kierrätystyöt voidaan aloittaa.

Piilonsuolla jatketaan kuitenkin kevään mittaan muita toimia, joita tämä lupa ei koske, kuten bioenergian istutusta, pistokkaiden leikkuuta sekä jo voimassa olevien toimenpidelupien sallimia töitä.