Piilonsuon kiertotalouspuiston kuulumisia 01/2019

Piilonsuon alueelle suunnitellun betoninkierrätystoiminnan ympäristölupahakemuksen käsittely etenee. Elokuussa pidetyn yleisötilaisuuden jälkeen Hämeen ely-keskus arvioi, tarvitseeko toiminta ympäristövaikutusten arviointia eli YVA –menettelyä. Ennen joulua Hämeen elykeskus antoi päätöksen, jossa todettiin, ettei YVA-menettelyä tarvita suunnitellulle hankkeelle.

Ympäristölupahakemuksen käsittely jatkuu helmikuun puolella Janakkalan kunnan lupajaostossa.

Uuden tielinjauksen rakentaminen aloitetaan, kun toiminnalle on annettu aloituslupa ympäristöluvalla, taikka kun lupa on lainvoimainen. Siihen asti kiinteistölle kuljetaan nykyistä tielinjaa pitkin.

Mikä Piilonsuo?

Humuspehtoori suunnittelee Piilonsuon alueelle Janakkalaan mm. kierrätysbetonin vastaanottotoimintaa. Betonin kappaleet pienitään kaivinkoneeseen kiinnitettävällä pulveripäällä ja osa betonista murskataan pienempään palakokoon. Kierrätysbetonista rakennetaan kenttäalueita, joille on tulevaisuudessa mahdollista kehittää muuta alueelle sopivaa, kiertotaloutta tukevaa yritystoimintaa.