Piilon Kiertotalouspuiston merkitys perhe Jokisten elämässä

Perhe Jokinen istuttaa pensasaitaa uuden kotinsa tontin rajalle.

Jokiset ihastuivat tonttiin, joka vapautui omakotitalorakentamiselle vanhojen kerrostalojen purkamisen ja kaavamuutoksen myötä.
Jokisille tärkeitä arvoja ovat kestävä kehitys, ja että luontoa säästetään lapsille ja lastenlapsille. Humuspehtoorin Kiertotalouspuisto on ollut Jokisten elämässä ja luonnollisesti myös taloprojektissa tärkeässä roolissa - silloinkin, kun perhe ei ole tehnyt tietoisia arvovalintoja.

Jokisten taloprojektissa Humuspehtoorin Kiertotalouspuisto oli mukana alusta saakka. Kerrostalojen purkamisesta syntyneet betonijätteet vietiin tontilta Piilon Kiertotalouspuistoon, josta ne käsiteltiin ja jalostettiin tien pohjarakenteisiin korvaamaan neitseellistä soramaata. Samoin pihalta löytynyt savikkomaa kävi lajiteltavana Piilonsuon Kiertotalouspuistossa ja käytettiin täytemaaksi meluvallissa.

Osa alueen muutoksen myötä kuorituista maista sekoitettiin Pälkäneellä tuotetun Hevosvoima -nimisen hevosenlantakompostin ja Kiertotalouspuiston rakentamisessa  talteenotetun ylijäämäturpeen kanssa. Niistä valmistunut humuspitoinen multa on nyt tuottamassa salaattisatoa naapurikunnassa toimivalla puutarhalla, jonka salaatteja Jokisen perhe on käyttänyt jo vuosia. Ylijäämämaiden lajittelupisteeltä Jokiset saivat pihamaansa tasoittamiseen  soveltuvaa multaa.

Kiertotalouspuiston mahdollisuudet ovat tulleet tutuiksi Jokisille töidenkin kautta, sillä paperitehtaalla työskentevälle isä Jokiselle kuitulietteiden toimittaminen jatkojalostettavaksi Humuspehtoorille on tuttua jo pitkältä aikaa. Äiti Jokinen puolestaan on isännöintitoimistossa työskentelevänä ostanut puiston palveluita ja tuotteita taloyhtiöille niin remonttien kuin piha-alueiden uudistuksien tiimoilta.

Äiti Jokinen tietääkin kertoa lapsille istutustöiden lomassa tarinaa siitä, kuinka pensasaidan juurelle tuleva biohiili on tuotettu. Se on valmistettu Piilon Kiertotalouspuiston kasvaneesta pajusta, jonka kasvuvoimana on käytetty Jokisen perheenkin vessakäyntien myötävaikutuksella syntynyttä yhdyskuntaliettä. Piilon tarina liittyy Jokisen perheenkin historiaan, sillä iso-ukki oli lapsena nostamassa suosta turvetta Tervakosken paperitehtaan energialähteeksi. Suvun juhlissa muistellaan aina iso-ukin kertomuksia uunituoreilla seteleillä maksetuista palkkapusseista, suolle aikoinaan johtaneesta rautatiestä ja turvejunista.

Sen sijaan harva on tullut miettineeksi millaisia hiilidioksidipäästöjä Piilonalue ehtikään tuottaa ennen biohiilituotantoa, joka muutti päästöjen lähteenä toimineen alueen tehokkaaksi hiilinieluksi. Sen aloittamisen jälkeen alue on sitonut niin lähiseudun teollisuuden, tie- kuin lentoliikenteenkin päästöjä.

Kesken istutuspuuhien isä Jokisen puhelin piippaa viestin merkiksi. Perhe saa kuulla uutiset siitä, että Jokisten pojan kummit ovat tehneet suuren päätöksen. Biotalousosaaminen on noussut vuosien saatossa suureksi vientituotteeksi, joka työllistää koko ajan enemmän ja enemmän ihmisiä. Tämän tiimoilta pojan kummit tulevat uusiksi yrittäjiksi laajentamaan Kiertotalouspuiston palveluja. He muuttavat perheineen Janakkalaan niin pian kuin vain löytävät sopivan kodin. Se on Jokisen perheelle juhlakahvien paikka!