Piilon Kiertotalouspuisto

 

Piilon kiertotalouspuisto muodostuu yhteensä 120 hehtaarista ja se on kaikkinensa toista kilometriä pitkä. Sijainti on optimaalinen, kasvuväylien tie 54 ja kolmostien varrella. Alue on merkitty maakuntakaavaan Eko-merkillä, joka mahdollistaa jätteiden kierrätyksen, käsittelyn ja loppusijoituksen.

Uusi tielinja on myönnetty ja se rakentamine voidaan aloittaa. Laitosalueella voimme ympäristöluvan puitteissa käsitellä 50. 000 tn purkubetonia vuodessa. Lisäksi voimme vastaanottaa 10.000 tn asfalttijätettä.

Pulveroitu betoni käytetään ympäristöluvalla kenttäalueiden rakennuskerroksissa. Yhteensä kenttiin käytetään lähes 400.000 tn betonimursketta. Rajalle on mahdollista rakentaa meluvallia yhteensä 1,5 kilometriä.

Alueella on myös mahdollisia kohteita maan vastaanotolle. Kenttäalueita on yhteensä 10 hehtaaria, jotka tulevat palvelemaan kiertotalouden eri toimijoita. Muita alueita on yhteensä 50 hehtaaria, jotka soveltuvat vaikka aurinkovoimatuotantoon. Laitosalueen ympäriltä löytyy noin miljoona kiintokuutiota kiviainesta. Nyt Piilon kiertotalouspuiston kehittämiseen haemme sijoittajia ja yhteistyökumppaneita. Kunta on näyttänyt hankkeelle vihreää valoa ja edesauttaa omalla toiminnallaan sen valmistumista.

Tule kanssamme rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta!

Käythän vielä katsomassa aiheesta videon:

https://youtu.be/-I7QUimUzI4