Osta työtä Suomeen -päivä 2.12

Osta työtä Suomeen -päivää vietetään 2.12. – Halu tukea kotimaisuutta ja vastuullisuutta ohjaavat suomalaisten kulutusta

Jo perinteeksi muodostunut Osta työtä Suomeen -päivä puhuttelee jälleen suomalaisia joulukuun ensimmäisenä perjantaina. Suomalaisten ostopäätöksiä ohjaavia arvoja ovat halu tukea kotimaisuutta ja vastuullisuutta valinnoissaan. Suomalaiset uskovat vahvasti, että tulevan vuoden aikana he jatkavat kotimaisten ja vastuullisten tuotteiden ostamista. Tiedot käyvät ilmi Suomalaisen Työn Liiton Taloustutkimuksella teettämästä tutkimuksesta.

Osta työtä Suomeen -päivä 2.12. osuu tärkeään ajankohtaan ennen joulusesonkia. Epävarman taloustilanteen aiheuttamat kiristykset synkentävät silti monien yritysten näkymiä vuoden tärkeimpänä myyntikautena. Päivän tarkoituksena onkin pysäyttää miettimään omia valintojaan ja niiden vaikutuksia, sekä mitä yksittäinen kuluttaja voi omien kykyjensä mukaisesti tehdä tukeakseen suomalaista työtä vaikeassa taloustilanteessa.

  • Kuluttajien suomalaisia tuotteita ja palveluita kohtaan kokemat myönteiset asenteet muuntuivat koronan myötä myynniksi. Venäjän hyökättyä Ukrainaan sota nosti esille oman tuotannon tärkeyden. Myös epävarmuus taloustilanteessamme on saanut monet kuluttajat ja yritykset näkemään aiempaa tärkeämpänä suomalaisen työn aseman vahvistamisen. Tämän vuoksi Osta työtä Suomeen -päivän sanoma koetaan nyt entistäkin ajankohtaisemmaksi, sanoo Suomalaisen Työn Liiton projektipäällikkö Merja Mantila.

Myös yritysmaailmassa lisätään kotimaisia hankintoja

Globalisaatiokehityksen ollessa nyt risteyskohdassa, myös yrityskentässä varaudutaan muutoksiin. Suomalaisen Työn Liiton yrityspäättäjille lokakuussa tehdyssä kyselyssä kävi ilmi, että suurin osa yrityspäättäjistä uskoo suomalaisten yritysten siirtävän toimitusketjujaan joko Suomeen tai muualta maailmasta EU-alueelle seuraavan kolmen vuoden sisällä. 

  • Toimitusketjujen siirtäminen lähemmäs ja kotimaisten hankintojen lisääminen vahvistaa toimitusvarmuutta ja -sujuvuutta, helpottaa monitorointia sekä pienentää kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä. Yritykset nostivat tärkeiksi syiksi toimitusketjujen siirtämisessä myös laadun varmistamista sekä yritysten arvot. Arvopohjaisuus näyttää ohjaavan entistä enemmän hankintoja niin kuluttajien keskuudessa kuin yritysmaailmassakin, kertoo Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala.

Osta työtä Suomeen -päivään voi osallistua ostamalla kotimaista, haastamalla ystävät mukaan ja osallistumalla keskusteluun somessa.

#OstaTyötäSuomeen

Viisi parhaiten kuluttajia kuvaavaa asiaa:

  • Suosia kotimaista tuotteita ja yrityksiä aina kun mahdollista
  • Kotimaisten palvelutarjoajien tukeminen aina kun mahdollista
  • Kotimaisen työn tukeminen
  • Ympäristöystävällisten tuotteiden ostaminen aina kun mahdollista
  • Vastuullisesti tuotettuja tuotteita / palveluita aina kun mahdollista

Suomalaisen Työn Liitto selvitti Taloustutkimuksen online-paneelissa 1.-10.8.2022 suomalaisten kulutustottumuksissa tapahtunutta muutosta, suomalaisuuden ja vastuullisuuden merkitystä sekä yhdistyvätkö nämä toisiinsa. Lisäksi 15–24-vuotiaiden ikäryhmä kerättiin alihankintana Dynatan paneelissa. Kyselyyn vastasi yhteensä 1537 osallistujaa, joista naisia oli 816 ja miehiä 721.

Aula Research Oy toteutti Suomalaisen työ liiton toimeksiannosta kyselytutkimuksen yrityspäättäjien keskuudessa yritysten toimitusketjuista. Kyselyn kohderyhmänä olivat yritykset, jotka työllistävät vähintään 10 henkilöä. Kyselyn otos kerättiin sähköisesti 19.9.-18.10.2022 välisenä aikana. Kyselyyn vastasi yhteensä 203 kohderyhmään kuuluvaa vastaajaa.

 

Lisätietoja:

Merja Mantila, projektipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 330 3640, merja.mantila@suomalainentyo.fi

Tero Lausala, toimitusjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto, 050 407 2623, tero.lausala@suomalainentyo.fi

 

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä: Avainlippu-, Design from Finland- ja Yhteiskunnallinen Yritys -merkit. Tehtävämme on kannustaa valitsemaan työtä Suomeen. Osta työtä Suomeen -päivää vietetään nyt jo kahdeksatta kertaa. www.suomalainentyo.fi 

 

Humuspehtoori Oy.n Toimitusjohtaja Suvi Mantsinen pohtii mitä hänelle suomalainentyö merkitsee

 

Miksi suomalainen työ on tärkeä arvo yrityksellenne?

Miten suomalaisuus näkyy yrityksenne arjessa?

 

Humuspehtoori on kohta 40- vuotias perheyritys. Me haluamme yrityksenä luoda hyvinvointia niin työntekijöidemme elämään, kuin yhteistyökumppanien ja asiakkaidemme arkeen. Yhdessä tekeminen on avain tähän kaikkeen. Toimimme kotimaassa ja suomalaisuus sekä paikallisuus ovat olennainen osa kokonaisuutta. Ilman suomalaista työtä ei olisi Humuspehtooriakaan olemassa.

Tuotamme suomalaisista raaka-aineista maanparannus- ja lannoiteaineita, niin viljelijöille, kuin kotipuutarhureillekin. Olemme siis tärkeä osa Suomen ruuantuotantoa ja siten huoltovarmuutta.

Miten vastuullisuus on osa toimintaanne? Miten se näkyy?

Vastuullisuus näkyy jokapäiväisessä toiminnassamme. Seuraamme tarkasti materiaalivirtoja sekä toimintamme vaikutuksia ja raportoimme niistä viranomaiselle ympäristötoimijana. Kiertotalous on yrityksen kulmakivi, jonka ympärille toiminta kiteytyy. Kierrätämme materiaalivirrat uusiksi tuotteiksi ja siten vähennämme mm. päästöjä ilmastoon.

 

Tarina:

Keväällä 2022 polttoaineiden hinnat nousivat räjähdysmäisesti. Meillä kuljetetaan rekka-autoilla kaikki materiaalit asiakkaille, joten kuljetuskustannus on merkittävä kuluerä. Kaupat viljelijöiden kanssa oli kuitenkin jo tehty ennen hintojen nousua, mutta iso osa kevään lannoitteista odotti toimitusta. Mietimme, lähdemmekö vaatimaan muuttuneisiin kuljetuskustannuksiin vedoten hinnan korotusta. Päätimme kuitenkin seistä viljelijäasiakkaidemme tukena ja kantaa kohonneet kuljetuskustannukset itse. Halusimme näin antaa suomalaisen, puhtaan ruuan eteen työtätekeville viljelijöille kannustuksen jaksaa arjessa vaikeista oloista huolimatta.

 -Suvi Mantsinen 2.12.2022