HumuspehtooriHackathonissa viisi tiimiä jatkoon

Humuspehtoori Oy:n toimeksiannosta järjestettävä HumuspehtooriHackathon etsii uutta teknologiaa kompostointikentän valumavesien sisältämän typen talteenottoon ja hyödyntämiseen. Innovaatiokilpailussa jatkoon on valittu viisi tiimiä: SansOx Oy, Weeefiner Oy, Ecla Water Finland Oy, NanoGeo Finland Oy ja Hemka. Ratkaisuehdotukset vaihtelevat hapen ja sähkön käyttämisestä ravinteiden talteenottoon, vermikuliitin hyödyntämiseen ja 4D-sieppariin.

”Esitykset olivat todella hyviä, ja odotan innolla, että päästään jalostamaan niitä kaikkia ja hakemaan ratkaisuja. Potentiaalisia vaihtoehtoja on useita. Uskon, että tästä hackathonista löytyy idea, jota lähteä kehittämään niin, että saadaan liiketoimintaa ja siten lannoitteita markkinoille. Tyhjin käsin tässä ei todellakaan jäädä. Odotukset ovat korkealla, mutta uskon, että ne ovat myös realistisia. Tähän kannattaa nyt panostaa, jotta voidaan tukea kotimaisia ratkaisuja ja tuotantoa. Toivottavasti kaikki pääsevät varsinaisena hackathon-päivänä paikan päälle Saarijärvelle. Kasvokkain tapaaminen ja asioiden yhdessä pohtiminen antaa paljon”, sanoo Humuspehtoori Oy:n toimitusjohtaja Suvi Mantsinen.

Hackathonin järjestää Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö  BioPaavo yhdessä Maaseutuverkoston, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n ja Kasvu Openin kanssa. Hackathonin tilaajana (ja mahdollistajana) on Maaseutuverkoston Vihreä kasvu -teemaryhmä, jonka yhtenä tehtävänä on nostaa esiin uusia näkökulmia maaseudun kestävän kilpailukyvyn parantamiseksi sekä edistää uusien innovaatioiden käyttöönottoa. Vihreä kasvu -teemaryhmän toiminnassa pyritään yhdistämään ekologinen kestävyys alkutuotannon kannattavuuteen.

”Maaseutuverkoston näkökulmasta hackathonin tavoitteena ovat kestävät ympäristö- ja ilmastoratkaisut, joista on konkreettista hyötyä myös maatilayritysten kannattavuuden kannalta. Toivomme, että hackathonista löytyy ideoita, jotka lähtevät etenemään. Ja toivottavasti toimeksiantajayritykset uskaltavat lähteä konkreettiseen yhteistyöhön kilpailun jälkeen, jotta myös pidempiaikaista yhteistyötä syntyisi”, sanoo Maaseutuverkostoa edustava innovaatiovalmentaja Tuija Kallio Ruokavirastosta.

Hackathon-haaste huipentuu 1.12.2022, jolloin valitaan voittaja tai useampi voittajaehdotus. Siihen saakka tiimeillä on aikaa hioa ratkaisuehdotuksiaan, ja kristallisoida ne finaalipäivänä sparraajien tuella.