Komposti

Pehtoorin Bioenergiakomposti on viherrakentamiseen ja maanrakentamiseen sopiva tuote.

Maisemoinnissa ja inframullan raaka-aineena käytettävä komposti, sisältää hevosenlantaa ja yhdyskuntapuhdistamolietettä. Soveltuu nurmikkomultien ja infrakohteiden mullan raaka-aineeksi. Sisältää hyvin ravinteita, käyttömäärä 20-25% mullan kokonaismäärästä.

Bioenergiakompostia ei toimiteta peltoviljelyyn.