Viljahyvä

Pehtoorin Viljahyvä on puukuitujen, hevosenlannan ja vedenpuhdistuksen sivutuotteen tulos. Humuspehtoorin kentän omasta vesienkäsittelystä eriytetty liete on sekoitettu puukuituihin ja kompostoitu hevosenlannan avulla. Näin saadaan myös omat jätteet kierrätettyä ja käytettyä hyödyksi.

Viljahyvä käy vain tavanomaiseen viljelyyn, sillä se sisältää vesienkäsittelyssä käytettävää saostuskemikaalia. Viljahyvä on mennyt viime vuosina kompostoituna mullan raaka-aineeksi.