Sappi

Pehtoorin Sappi-tuotteet Sappi-Sappi, Vahva-Sappi ja Hevos-Sappi ovat monenlaisille pelloille sopivia maanparannusaineita.

Sappi-Sappi

Pehtoorin Sappi-Sappi on maanparannusaine, jota käytetään lisäämään maan orgaanisen aineksen määrää. Se koostuu paperiteollisuuden sivuvirtoina syntyvästä ravinnekuidusta ja soveltuu maan peruskunnostamiseen ja vähän typpilannoitusta vaativille kasveille.

Orgaanisen aineksen lisääminen parantaa maan muokkautuvuutta, vesitaloutta ja biologista aktiivisuutta. Tuotteen ravinteet käynnistävät kuidun maatumisen pellossa, jolloin viljelijän tarvitsee lisätä kasvin vaatima lannoitemäärä kylvön/istutuksen yhteydessä. Hidasliukoiset ravinteet säilyvät maassa pitkään ja hidasliukoisen runsaan kalsiumin avulla voidaan hoitaa peruskalkitus. Sisältää myös mukavasti rikkiä.

Luomukelpoinen maanparannusaine; soveltuu luomutuotantoon sekä tavanomaiseen viljelyyn.

Saatavilla ajoittain.

Vahva-Sappi

Vahva-Sapessa on lisänä kompostoitua broilerinlantaa.

Hevos-Sappi

Hevos-Sapessa on lisänä kompostoitua hevosenlantaa.

Käyttö

Voidaan levittää kuivitetun karjanlannan levitykseen sopivalla kalustolla.

Kokonaistyppirajoitus 170 kg/ha/vuosi ei koske Sappi-Sappia, koska se ei sisällä lantaa. Ei sisällä liukoista fosforia, mikä pitää ottaa huomioon ravinnelaskelmassa.