Potku

Pehtoorin Potku on Humuspehtoori Oy:n valmistama maanparannus- ja lannoitusaine. Se koostuu kompostoidusta broilerinlannasta, metsätalouden sivuvirtana syntyneestä puukuidusta ja kipsistä.

Sisältää monipuolisesti ravinteita ja sopii vaativien kasvien lannoitukseen. Broilereiden kuivikkeena on yleensä käytetty turvetta. Turve hajoaa maassa melko nopeasti ja tuotteen ravinteet ovat kasvien käytettävissä jo ensimmäisenä viljelyvuonna. Kertalevityksellä saadaan kasvin vuotuinen ravinnetarve täytettyä ja lisäksi pellon hivenravinnepitoisuudet kohentuvat. Potkulla on kalkitseva vaikutus ja se nostaa maan rikkitasoa, jolloin kasvi voi käyttää maan typpeä paremmin hyödykseen.

Luomukelpoinen maanparannusaine; soveltuu luomutuotantoon sekä tavanomaiseen viljelyyn.